Meriç

Meriç nedir?

Dillere pelesenk olmuş bu terime birçoğumuz aşinayız fakat yine de yazıya tanımla başlamakta yarar görüyorum.

Halk arasında genellikle hakaret sözcüğü olarak kullanılan bu tabiri kabaca “Bir ya da bir grup kadınla sık vakit geçiren ve onlarla neredeyse kadınlara özel konuları bile konuşabilecek kadar samimi hâle gelmiş erkek tipi.” şeklinde tanımlayabiliriz.

Bu kavram nasıl ortaya çıktı?

“Meriç” kavramını ünlü Karikatürist Umut Sarıkaya’ya borçluyuz, kendisi “Merice Mektup” ve “Meriç Üretim Merkezi” başta olmak üzere birçok karikatüründe bu konuya değinmiş ve “meriç” tabirini sıklıkla kullanarak literatüre kazandırmıştır.

Şimdi haklı olarak akıllara “Umut Bey neden kadınlarla fazla samimi olan erkek tipini meriç olarak kodlamış, nedir bunun hikmeti kardeşim?” sorusu geliyor. İşte bu sorunun cevabı koca bir muamma.

Neden sevilmez bu meriçler?

Bildiğimiz üzere “meriç” kod adlı arkadaşlar toplumda bilhassa “meriç” kümesinin dışında kalan erkekler tarafından pek hoş karşılanmaz hatta hoş karşılanmak şöyle dursun, her biri birer nefret objesidir. Kanun, nizam olmasa bir kaşık suda boğacaklar, o derece.

Peki neden erkeklerin büyük bir kısmı “meriç” olarak adlandırılan hemcinslerinden bu denli nefret ediyor?

Cevabı basit. Bir kısmı meriçlerin seks umuduyla kadınlara övgüler yağdıran sahtekârlar olduğunu düşünüyor, bir kısmı da işbu elemanların sevgilileriyle fazla içli dışlı olmalarından muzdarip ve sürekli “Ulan ya bu meriç kızı doldurur da kız beni terk ederse!” endişesiyle yaşıyorlar.

Meriçler de bu suçlamaları reddedip kendilerini “Ya ne alakası var seksle falan, ben onun üzülmesini istemiyorum sadece.”, “Saçmalama, biz sadece arkadaşız.” gibi cümlelerle savunuyorlar ve yine aynı cümlelerin öznesi üçüncü tekil şahıs olan versiyonuyla kadınların birçoğu tarafından savunuluyorlar.

Hangi tarafın haklı olduğu tartışmaya açık bir konu zira herkesin olaylara bakış açısı farklıdır.

Peki her kadınlarla arkadaş olan erkek “meriç” midir? Değilse meriçten nasıl ayrılır?

Öncelikle herhangi bir kadınla arkadaş olmak meriç olarak tanımlanabilmek için yeterli değildir. Eğer bu şekilde olsa erkeklerin büyük çoğunluğuna meriç dememiz gerekirdi ve meriçlik bu kadar dikkat çekici, üzerinde tartışılan bir kavram olmazdı.

Bir kadınla arkadaş olan erkeğin “meriç” olup olmadığını kadınla arasındaki samimiyet düzeyinden anlarız. Eğer erkeğin karşısındaki kadınla arasında marjinal bir samimiyet yoksa, mesafeli bir arkadaşlık söz konusuysa meriçlikten söz edemeyiz.

Marjinal samimiyet derken de “sürekli hayatımlı, bebeğimli konuşmak, yukarıda bahsettiğim gibi en özel olarak niteleyebileceğimiz konuları bile sanki karşındaki hemcinsinmişçesine rahatça konuşabilme, fiziksel olarak gereğinden sık temas etme gibi durumları” kastediyorum.

İşte toplumda kadınlarla bu samimiyet düzeyine dayalı arkadaşlık kuran erkekler “meriç” olarak adlandırılıyor.

Umarım meriçlerin kim olduğu, bu kavramın nasıl ortaya çıktığı, bu adamların neden sevilmediği ve diğer erkeklerden nasıl ayırt edilecekleri hususunda aydınlatıcı bir yazı olmuştur. 

                                                                                                                alex van carlos

  • https://ssl120.radyotelekom.com.tr/8172/stream